8.1 Ingrid leter etter bil på finn.no / Lyd til kapitlet / På handletur / Godinorsk

Beregning av skatt på aksjeutbytte for skattepliktig som

Ved ligningen er den skattepliktige gitt et fradrag for renter av gjeld på kr 96 106 etter at det er tatt hensyn til at og taket etter skatteavtalen på

Her er apparatet som får de eldre til å høre hverandre

På Asker bo- og omsorgssenter er det ingen som roper for å bli hørt. Her prater beboere og ansatte rolig til hverandre, og alle hører hva som blir sagt.

Byer i Nord-Norge: Perspektiver på byplanlegging på …

Full-Text Paper (PDF): Byer i Nord-Norge: Perspektiver på byplanlegging på 1800-tallet

Tilleggsskatt på bakgrunn av uriktig fradragsført

Det vises her til skatteforvaltningsloven § 8-1 om at den mv. etter dette kapitlet, og langt på vei samme eiere kom Høyesterett til at den

Regjeringen gir skattelette til utlendinger på korte

En ny skatteordning for utenlandske arbeidstakere på kort opphold vil føre til en skattelette på 50 millioner kroner for denne gruppa.

Onine innsatser på idrett: få vite om alle særegenheter …

Særegenheter av innsatser på idrett online. Med oppkomst av online kasinoer har innsatser på idrett blitt en vanlig ting. Dette er en av de moderneste mulighetene til å få gevinst og glemme om et fattig liv.

Pliktårsbetjent Johnny Hansen har ingen jobb å gå til

Johnny Hansen (39) omskolerte seg for å bli fengselsbetjent, men etter to års utdanning og et pliktår har han ingen jobb å gå til. Det samme …

Ekkolod til fiskekajakken eller jollen ? Garmin giver et

Apr 21, 2017 · På årets bådmesse i at præsentere nogle af deres produkter til kaj Ekkolod til fiskekajakken eller jollen ? Garmin giver et bud på

Teoretiske og ideologiske innflytelser på utviklingen av

Teoretiske og ideologiske innflytelser på utviklingen av psykiatrisk sykepleie etter 1960 — en litteraturgjennomgang

Helsepersonell er ikke rustet til å behandle

Norsk helsepersonell mener de vet for lite om kultur når de møter pasienter med innvandrerbakgrunn. Får da pasientene et likeverdig helsetilbud?