Digital sykmelding

Digital sykmelding – www.nav.no

Arbeidstakere i hele landet kan nå sende hele sykmeldingen elektronisk til arbeidsgiveren. Nå er sykmeldingens siste del – søknaden om sykepenger – inkludert.

www.nav.no

 ·

www.nav.no

Digital sykemelding. Legesenteret – Sørlandsparken

Digital sykmelding – informasjon til arbeidsgivere – www.nav.no. Alle arbeidsgivere i hele landet må nå gjøre seg klare for å motta digitale sykmeldinger og

Send sykmelding til arbeidsgiveren – Qbrick Video …

Send sykmelding til arbeidsgiveren – Qbrick Video Platform

[PDF]

Effektiv sykefraværs- oppfølging – info.unit4.com

Digital sykmelding –hva nå? • Papirløsning og digital løsning vil eksistere side om side en god stund: Fra 2017 antar man at 80% av legenes systemer vil støtte

Digital Symplexity – Process Mining Solution …

Digital Symplexity takes the guess work out of process mining through readiness assessments, process mining software selection, and implementation.

Digi-Talks homepage – Digi-Talks

Digi-Talks hosts events on digitalization. We create events for university students about digitalization in society and business

MSc Digital Marketing

Learn more about MSc Digital Marketing at SKEMA Business School – the perfect choice for future digital marketers and project managers!

Siste nytt – Tilsatt

Oslo and Akershus University College of Applied Sciences – Digital medical certificate – information to employees