Flertallet på Stortinget vil begrense profitt fra barnehager

Flertallet på Stortinget vil begrense profitt fra

Senterpartiet kan bli tungen på vektskålen når Stortinget stemmer over SVs forslag om å skille mellom ideelle og kommersielle private barnehager.

Det kan bli flertall på Stortinget for å begrense profitt

Denne uka kommer SV med åtte forslag mot profitt på barnevern, barnehager og eldreomsorg.

Gjennomslag for å begrense profitt i barnehagene | SV

Gjennomslag for å begrense profitt i av partiene på stortinget setter barnas for å drive ideelle barnehager.» fikk støtte fra

Flertall for å utrede skille mellom ideelle og

Flertallet på Stortinget vil utrede et mulig skille mellom ideelle og kommersielle både fra ideelle og andre private barnehager. ikke til stor profitt,

Velferd: – Folk flest er mot profitt i velferden – Dagbladet

Ideen om at skattepengene vi bruker på barnehager, vil begrense kommersielle selskapers mulighet til å hente privat profitt fra barnehager,

Vil ikke støtte SVs krav om å stoppe profitt i barnehager

Vil ikke støtte SVs krav om å stoppe profitt i barnehager. Familie- og kulturkomiteen på Stortinget mener Flertallet i komiteen innstiller på at

Barnehager og profitt – Frp: – Ap driver heksejakt på

STRID OM BARNEHAGER: De rødgrønne vil begrense barnehagekjedenes mulighet til å hente ut store utbytter fra barnehager Et flertall på Stortinget vil hindre at

Kommersielle barnehagerog rødgrønn naivitet – …

Flertallet av det norske folk erskeptisk til de kommersielle barnehagene raske vekst på bekostning avideelt drevne barnehager. Det vil si at der

Stortinget åpner for å skille mellom ideelle og

Flertallet på Stortinget – Vi må begrense utbyttet når det gjelder offentlige tilskudd, sa Arnstad. Les: Krever tilbake fem millioner fra fire barnehager;

Innst. 114 S (2017-2018) – stortinget.no

går til privat profitt. På denne bakgrunn vil vi tipse Flertallet vil påpeke at fra 2013 til i alle barnehager er viktig for å begrense