Flystøysoner på Kjeller flyplass. Støysoner etter T1442/2012

Flystøysoner på Kjeller flyplass. Støysoner etter T1442/2012

DENNE RAPPORTEN ER ERSTATTET AV RAPPORT SINTEF A28151. Det er utarbeidet flystøysonekart for Kjeller flyplass etter Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2012 og forurensingsforskriften, basert på registrert trafikk i 2003 justert til tre beregnede årsaktivitetsnivå.

Flystøysoner på Kjeller flyplass. Støysoner etter T1442/2012

 ·

DENNE RAPPORTEN ERSTATTER RAPPORT SINTEF A28133 Det er utarbeidet flystøysonekart for Kjeller flyplass etter Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2012 og forurensingsforskriften, basert på registrert trafikk i 2003 justert til tre beregnede årsaktivitetsnivå.

Flystøysoner på Kjeller flyplass. Støysoner etter T1442/2012

Abstract. Det er utarbeidet flystøysonekart for Kjeller flyplass etter Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2012 og forurensingsforskriften, basert på registrert trafikk i 2003 justert til tre beregnede årsaktivitetsnivå.

Flystøysoner på Bodø lufthavn, Støysoner etter T1442/2012

 ·

Det er utarbeidet flystøysonekart for Bodø lufthavn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 og Forurensningsforskriften basert på registrert trafikk i 2015 og for en prognose for 2026.

Rapport. Flystøysoner for Sørkjosen lufthamn. Støysoner

1 – Unrestricted Rapport Flystøysoner for Sørkjosen lufthamn Støysoner etter T-1442/2016 Forfatter(e) Joakim Bustad Idar L. N. Granøien SINTEF Digital Connectivity Technologies and Platforms

Rapport. Støysoner etter T-1442/2012 for Ski flyplass

Støysoner etter T-1442/2012 for Ski flyplass. Det er angitt at aktivitet med småfly fordeler seg med PA 28 Cherokee (40 %), (T1442/2012) . Detaljer

[PDF]

Retningslinje for behandling av støy i …

(T-1442/2012) Støy er et etter plan- og bygningsloven i kommunene og i berørte statlige etater. Flyplass L den 52 dB L 5AS 80 dB L den 62 dB L 5AS

[PDF]

Handlingsplan mot flystøy Bergen lufthavn Flesland …

Dette er årsaken til at effekten av utprøvde flystøyreduserende tiltak gir liten effekt på beregnede flystøysoner Bergen lufthavn Flesland i (T1442/2012

T-1442 Støy i arealplanlegging – regjeringen.no

Denne retningslinjen skal legges til grunn av kommunene, regionale myndigheter og berørte statlige etater ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- …

Yr – Long term forecast for Kjeller flyplass, Skedsmo

Long term forecast for Kjeller flyplass, Skedsmo (Akershus) På kysten dreining til sørøst stiv kuling, om kvelden etter hvert oppholdsvær i sør.