Hovedavtalen i KS-området forlenges

Hovedavtalen – KS

– Avtalen har en form som gir de lokale parter stor grad av frihet til selv å finne hensiktsmessige og rasjonelle måter å samarbeide på, sier arbeidslivs­direktør i KS…

Hovedavtalen i KS-området forlenges – Norsk Lektorlag

Partene ble 19. januar enige om å forlenge Hovedavtalen i kommunal sektor for to år.

Hovedavtalen – KS

Hovedavtalen. Hovedavtalen inneholder bestemmelser om forhandlingsordning, prosedyrer samt arbeidsgivers og tillitsvalgtes rettigheter og plikter.

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET…

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune 1 Disposisjon 1. Oversikt over avtaleverket 2. Hovedavtalen del B A. Samarbeid og medbestemmelse

HOVEDAVTALEN KS-OMRÅDET – PDF – docplayer.me

HOVEDAVTALEN KS-OMRÅDET TA R I F F P E R I O D E N Hovedavtalen Forord Hovedavtalen for perioden er forlenget med to år.

[PDF]

Hovedtariffavtalen KS-området – Unio

Hovedtariffavtalen omfatter alle arbeidstakere som er ansatt innen KS Kapittel 0 Hovedavtalen skal underrettes om hvorvidt tilsettingen forlenges for

[PDF]

Hovedtariffavtalen KS-området – Forskerforbundet

Hovedtariffavtalen omfatter alle arbeidstakere som er ansatt innen KS Kapittel 0 Hovedavtalen skal underrettes om hvorvidt tilsettingen forlenges for

Hovedavtale KS-området – Akademikerne

Hovedavtalen KS-området; Akademikerne kommune. For Akademikernes medlemmer gjennomføres lønnsforhandlingene i den enkelte …

Ny hovedavtale på KS-området – nsf.no

NSF har gjennom Unio-kommune blitt enig med KS om å prolongere Hovedavtalen for KS-området. Den nye avtalen gjelder fra 1. januar 2018 og til utgangen av 2019.

Unio – Avtaler – KS-området

Hovedavtalen KS-området Hovedavtalen (HA) for KS-området er reforhandlet og gjelder denne gang for en toårsperiode fra 1