Kilde : folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet – FHI

Folkehelseinstituttet har nasjonale oppgaver innen blant annet smittevern, psykisk og fysisk helse, miljømedisin, epidemiologi, rettstoksikologi og rusmidler.

Innhold a Til Å · Vaksiner Og Vaksinasjon · Internasjonalt Arbeid · Giftinformasjonen

Brunrotte – Folkehelseinstituttet – FHI

Brunrotta (Rattus norvegicus) har en utrolig tilpasningsevne til ulike miljøer og har spredd seg over hele verden, oftest i nær tilknytning til mennesker.

Generelt om bekjempelse av legionella i dusjanlegg Kilde

2 Generelt om bekjempelse av legionella i dusjanlegg Kilde: Folkehelseinstituttet Legionellabakterien Legionellabakteriene lever i vann og smitter mennesker ved innånding av aerosoler, som er finfordelte, svevende vanndråper.

Folkehelseinstituttet – Wikipedia

Folkehelseinstituttet (FHI) er et norsk statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. FHI er en nasjonal kompetanseinstitusjon innen folkehelse i bred forstand og gir råd til myndigheter, helsetjeneste, rettsapparat, påtalemyndighet, politikere, media og publikum.

Type: Forvaltningsorgan

Spørsmål og svar: Salmonella hos hest og mulighet for

Salmonellabakterien smitter i hovedsak gjennom mat. Vanligst er kjøttprodukter, særlig svine- og fjørfekjøtt, men også egg, eggprodukter, melk, skalldyr, forurensete …

Økt salg av paracet og ibux: Flere får smertestillende på

 ·

Salget av paracetamol har ifølge Folkehelseinstituttet økt gradvis helt siden 1990, mens det reseptfrie salget har vært forholdsvis stabilt siden 2010. I 2003 ble det tillatt å selge …

Melder om utbrudd av mage-tarmbakterie | ABC Nyheter

Hvert år meldes det mellom 40–80 tilfeller til Folkehelseinstituttet av yersiniose som skyldes en infeksjon med bakterien Yersinia enterocolitica. Symptomene som går igjen er diaré, feber og magesmerter, og varigheten ligger vanligvis på én til tre uker.

Influensaen har nådd toppen – men fortsatt blir mange …

 ·

Kilde: Karoline Bragstad, fungerende avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet. I år, som i fjor, har influensaen rammet de eldre hardest. Folkehelseinstituttet har mottatt flere varsler om influensautbrudd i sykehjem enn tidligere.

Rekordmange rapportert forgiftet av E.coli i Norge: – …

Kilde: Mattilsynet – Husk kjølebag og maten oppbevares i riktig temperatur, slik at ikke bakteriene får mulighet til å formere seg. Det er også viktig å huske på at salaten som brukes som tilbehør, også bør skylles godt.

Her er nøkkeltallene og metoden bak …

Kilde: Folkehelseinstituttet, kommunehelsestatistikk MEDISINBRUK: Total medisinbruk, per 10.000 innbyggere Samlet medisinbruk i befolkningen, slik det er publisert av Folkehelseinstituttet.