— Kongsberg og Omegns Turistforening

Forside — Kongsberg og Omegns Turistforening

Årets poster finner dere ved vann, tjern, pytt og dam! Turene er varierte både i områder, lengder og vanskeligshetsgrader. Merk en selfie med #vann18 eller send bildet inn til oss.

Kongsberg og Omegns Turistforening – Home | Facebook

Solvang kommer fra jobben som organisasjon- markeds- og kampanjesjef i Høyre og starter i DNT 1. oktober. dnt.no Kongsberg og Omegns Turistforening added 4 …

Våre hytter — Kongsberg og Omegns Turistforening

Vi er stolte av hyttene våre og ønsker dere hjertelig velkommen! Kongsberg og Omegns Turistforening har totalt 8 hytter i områdene fra Skrim til Vegglifjell. Stinettet til og fra hyttene er godt utarbeidet og blir vedlikeholdt av frivillige. MERK! Alle våre hytter er ubetjente og låst med DNT-nøkkelen.

Kongsberg og Omegns Turistforening – Gruppe – UT.no

Kongsberg og Omegns Turistforening (KOT) har i dag over 2500 medlemmer. Foreningen har et utstrakt rutenett fra Skrimfjella i sør til Vegglifjell i nord. Vi eier og driver 8 …

Profil for Kongsberg og Omegns Turistforening – UT.no

11,3 km Merket sommerrute Kongsberg og Omegns Turistforening Numedal Kro til Eriksbu via Butjønnseter Skiltet på vestsida av riksveien ved den nedlagte Numedal Kro.

[PDF]

LOVER FOR KONGSBERG OG OMEGNS …

3) Foreningen ledes av et styre med sete i Kongsberg. Styret består av leder og nestleder og 5 styremedlemmer. Det velges 1 vararepresentant til styret. Varamedlemmet har møterett til styrets møter. Styret er beslutningsdyktig når leder og 3 styremedlemmer er tilstede. I tilfelle stemmelikhet gjør leders stemme utslaget.

Kongsberg og Omegns Turistforening – …

Kongsberg og Omegns Turistforening (KOT) er en lokalforening i familien Den Norske Turistforening (DNT), og har i 2014 ca. 2200 medlemmer. Foreningen har et utstrakt rutenett fra Skrimfjella i sør til Hardangervidda i nord, eier og driver 7 hytter som ligger på Vegglifjell, Blefjell, Knutefjell og Skrim, og har flere turgrupper med full aktivitet og som …

Årsrapporter Til årsmøtet 22. februar 2011 KONGSBERG OG

1 Årsrapporter 2010 Til årsmøtet 22. februar 2011 KONGSBERG OG OMEGNS TURISTFORENING 2 INNHOLD: Dagsorden Liste over tillitsvalgte i 2010 Årsrapporter fra styrer og komiteer Regnskap: Resultat, balanse og noter Årsmøte i Kongsberg og Omegns Turistforening Kongsberg Vandrerhjem tirsdag 22. februar kl DAGSORDEN: …

STI OG SPOR MEDLEMSBLAD FOR KONGSBERG OG OMEGNS TURISTFORENING

STI OG SPOR VINTEREN 2012 MEDLEMSBLAD FOR KONGSBERG OG OMEGNS TURISTFORENING Inkluderingsprisen s. 1 Ny kartserie s. 3 Labbeløhyper s. 4 Turtips. 6 Turkalender s gruppa s. 10 Barnas Turlag s.

Forside — Den Norske Turistforening

Den Norske Turistforening Søk. Forside; Vårt tilbud; Medlemskap; Fjellvett; Uvanlig tidlig sommer og helt snøfritt også vest på vidda,