Læreplan i Biologi 1. Udir.

Læreplan i biologi – programfag i – udir.no

Søk på hele udir.no. Læreplan i biologi – programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (BIO1-01) Gjelder fra: 01.08.2006 Gjeldende; Språk

Biologi 1 (REA3001) – udir.no

Søk på hele udir.no. Biologi 1: Nynorsk: Biologi 1: Nordsamisk: Engelsk: Biology 1: Fagkode: REA3001 (gjeldende) Gjeldende læreplan for faget Læreplan i

Læreplan i biologi – programfag i – udir.no

Biologi 2 Den unge biologen Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . planleggje og gjennomføre undersøkingar i laboratorium frå alle hovudområda, rapportere frå arbeida med og utan digitale verktøy og peike på feilkjelder i undersøkingane

Læreplan i Biologi 1. Udir. – Biologi 1 – NDLA

Læreplan i Biologi 1. Udir. Publisert: 27.04.2011 Læreplankode: BIO1-01. URL: Læreplan i biologi – programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram.

[PDF]

Læreplan i biologi – data.udir.no

Læreplan i biologi – programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplankode: BIO1-01 Side 5 av 8 Kompetansemål Biologi 1 Den unge biologen

naturfag.no: Læreplaner for biologi i videregående …

BIOLOGI – programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, LK06 (udir.no) Læreplan generell del (udir.no) Prinsipper for opplæringen (udir.no)

[DOC]

Læreplan i biologi – data.udir.no

 · Web view

Biologi 1 Den unge biologen Cellebiologi Fysiologien til mennesket Funksjon og tilpassing Biologisk mangfald Biologi 2 Den unge http://www.udir.no/kl06/BIO1

naturfag.no: Læreplaner

Læreplaner for biologi i videregående opplæring. Læreplaner for fysikk i videregående opplæring. (udir. no) Støttemateriell (naturfag. no) Naturfagplanen i

Eksamensordning i biologi 1 – Biologi 1 – NDLA

Veiledning: I biologi 1 er eksamen praktisk-muntlig lokalt gitt. Eksamenen består av muntlig eksaminasjon med praktisk innslag, og kan ha en forberedelsesdel. Det er store variasjonsmuligheter i hvordan eksamenen kan organiseres.

LÆREPLAN I BIOLOGI PROGRAMFAG I …

LÆREPLAN I BIOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERANDE UTDANNINGSPROGRAM Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 29. mars 2006 etter delegasjon i 1