Løyve til Finse kraftverk

SØKNAD OM BYGGING AV FINSE KRAFTVERK – …

FORSLAG TIL INNSTILLING Fylkesutvalet i Hordaland rår til at det vert gjeve løyve til bygging av Finse kraftverk Paul M. Nilsen Jan Per Styve Vedlegg: Kart og bilete frå utbyggingsområdet 2 fylkesrÅdmannen, : 1.

Gjev løyve til Fjelna Kraftverk – Fisk.no

NVE gjev Fjelna Kraftverk AS løyve til å byggje Fjelna kraftverk i Fjelna i Hemne kommune i Sør-Trøndelag. Kraftverket vil få ein årleg produksjon på omlag 15,6 GWh, noko som svarar til straumbruken til rundt 750 husstandar, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i ei pressemelding.

SKL får løyve til kraftverkutbygging i Etne til ein halv

Sunnhordland Kraftlag AS vart statsråd i førre veke, gitt løyve til opprusting og utviding av kraftverk i Etnevassdraget i Etne kommune. Løyvet gjeld utbygging av kraftverket Løkjelsvatn, samtidig som Litledalen kraftverk og Hardeland kraftverk vert oppgradert.

Løyve til Silåga kraftverk – NVE

NVE gjev Heinbergåga Kraft AS løyve til å bygge Silåga kraftverk i Rana kommune i Nordland. Kraftverket vil produsere om lag 6 GWh årleg. Det svarar til straumbruken til om lag 300 husstandar. Silåga kraftverk er planlagd i Silåga som er ei sideelv til Grønnfjellåga i Ranavassdraget.

Løyve til Valdra kraftverk i Etne kommune – NVE

Løyve til Valdra kraftverk i Etne kommune Publisert 20.12.2017 , sist oppdatert 21.12.2017 NVE gjev løyve til å bygge Valdra kraftverk i Valdraelva i Etne kommune i …

Løyve til to og avslag til to småkraftverk i Luster

NVE tilrår ikkje løyve til Opo flomkraftverk14.8.2018 14:00 | Pressemelding. NVE rår Olje- og energidepartementet til å ikkje gje Sunnhordland Kraftlag løyve til Opo kraftverk med flaumtunell i Odda i Hordaland.

NVE tilrår løyve til Gjengedal kraftverk | Energiteknikk.net

NVE rår OED til å gje SFE Produksjon AS løyve til å byggje og drive Gjengedal kraftverk i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane. Kraftverket vil gje om lag 143 GWh/år ny, fornybar energi. Dette svarar til straumbruken til nærare 7150 husstandar.

Fosen Naturvernforening: januar 2018

Jan 21, 2018 · NVE sin konklusjon: «Etter en helhetsvurdering av planene og de foreliggende uttalelsene mener NVE at ulempene ved bygging av Fessdalselva …

Positiv til Løkjelsvatn kraftverk | Energiteknikk.net

NVE har handsama ein søknad frå Sunnhordland Kraftlag (SKL) om løyve til å byggje og drive Løkjelsvatn kraftverk i Etne kommune, Hordaland. NVE rår OED til å gje konsesjon.

Kraftnytt.no » Løyve til Silåga kraftverk

Det svarar til straumbruken til om lag 300 husstandar. Silåga kraftverk er planlagd i Silåga som er ei sideelv til Grønnfjellåga i Ranavassdraget. NVE gjev konsesjon til bygging av Silåga kraftverk etter alternativ 1.