Mengden av rasjonale tall er ikke tellbar

Mengden av rasjonale tall er ikke tellbar – folk.uio.no

Mengden av reelle tall er ikke tellbar Både mengdene av hele tall og av reelle tall er uendelige, men likevel har de litt forskjellig størrelse.

Tellbare tall – matematikk.org: Forsiden

Mengden av reelle tall er ikke tellbar. Mengden av hele tall og mengden av reelle tall er begge uendelige, men likevel har de forskjellig størrelse!

Tellbar – Wikipedia

Mengden av rasjonale tall er tellbar. Mengden av reelle tall, derimot, er ikke tellbar. At det ikke finnes noen en-til-en-korrespondanse mellom de relle og de

Rasjonalt tall – Wikipedia

Mengden av rasjonale tall er tellbar uendelig, slik som mengden heltall er. Eksterne lenker (en) Eric W. Weisstein, Rational Number i MathWorld; Tallmengder

rasjonale tall – nkhansen.com

Mengden av reelle tall symboliseres med $\mathbb R$ er en mengde som ikke er tellbar. Komplekse tall. Et helt tall er et spesialtilfelle av rasjonale tall.

Rasjonale tall – Generasjonsskifte landbruk

Mengden som består av alle hele tall og alle tall som kan skrives som en brøk der både teller og nevner er hele tall, kalles rasjonale tall.

tellbar – Store norske leksikon – snl.no

Mengden av rasjonale tall, er tellbar. Store norske leksikon. Logg inn eller registrer deg Eksempel på en ikke tellbar mengde er mengden av alle reelle tall.

Tallene. Tall og aritmetikk. Halvor Aarnes, UiO, S.E.& O

Hvis vi har to rasjonale tall like ved siden av hverandre kan det finnes et uendelig antall er en tellbar mengde, og er Mengden av alle mengder som ikke er et

Rasjonale tall, reelle tall og tallintervall – Matematikk

Rasjonale tall blir ofte enklere å behandle hvis vi Tallet π er et reelt tall, men er altså ikke Mengden av alle reelle tall avgrenset av to verdier

Naturlige, hele, rasjonale og irrasjonale eller reelle tall

1 5 er ikke et helt tall, Et tall som enten er rasjonalt eller er grenseverdi for en følge av rasjonale tall. Mengden av reelle tall er ℝ.