Nøkkeltall for videregående opplæring 2016

Nøkkeltall for videregående opplæring 2016

Nøkkeltall for videregående opplæring. Faktaark 2017:9. 14. mars publiserte SSB nøkkeltall for videregående opplæring for 2016. Tallene viser at det store flertallet av elever går på en offentlig skole, men at elevtallet ved private skoler er nær fordoblet de siste 15 årene, fra 8300 elever i 2001 til over 16 400 i 2016.

[PDF]

Søkertall videregående opplæring for skoleåret …

Søkertall videregående opplæring for skoleåret 2016-2017 Fristen for å søke til videregående opplæring for skoleåret 2016-2017 gikk ut 1. mars i samtlige fylker.

[PDF]

Nøkkeltall for videregående opplæring 2016

Nøkkeltall for videregående opplæring 2016 Faktaark 2017:9 www.utdanningsforbundet.no 14. mars publiserte SSB nøkkeltall for videregående opplæring for 2016.

06942: C1. Konsern – Videregående opplæring – nøkkeltall

Andel bestått trinn i videregående opplæring forrige skoleår, 25 år og eldre: 1.1. Andel deltakere som har bestått videregående opplæring i løpet av tre år, 25 år og eldre: 1.1. Andel deltakere som har bestått videregående opplæring i …

Søkertall videregående opplæring for skoleåret – PDF

Videregående opplæring 2016 2017 Side 1 Gjelder for skoleåret 2016 2017 Nytt av året Karrieredager i Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra

[PDF]

Tilstandsrapport for videregående opplæring i …

bedre gjennomføring i videregående opplæring. Programmet varer ut 2016. Målgruppen i Program for bedre gjennomføring er både elever som står i fare for ikke å gjennomføre videregående opplæring, og ungdom mellom 15 og 21 år …

KOSTRA Videregående opplæring Oppland …

1 Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig program til å bli et studieforberedende program. For året 2016 er medier og kommunikasjon satt som et yrkesfaglig program, da det dette året var 2/3 elever som gikk på yrkesfaglig.

[PDF]

Gjennomføringsbarometeret 2016 – udir.no

Nesten alle begynner i videregående opplæring direkte etter grunnskolen. Andelen elever som slutter i løpet av skoleåret er relativt stabil over tid. Andelen ungdom mellom 16-25 år har verken bestått eller befinner seg i videregående opplæring er svakt synkende. Vi har lagt vekt på å gjøre rapporten leservennlig.