Norge og EU uenige om usunn mat

Norge og EU uenige om usunn mat | UiT

Folk flest klarer ikke å styre seg og spiser for mye av det som er usunt. Det går ut over vekt og helse. Derfor må Norge stramme inn lovverket, mener noen. Men så enkelt er det ikke, for vi må også forholde oss til det EU bestemmer.

Usunn mat kan gi barn psykiske plager – Aftenposten

-Det nye er dokumentasjonen av at sunn og usunn mat spiller en rolle Helsedirektoratet synes studien om mat og psykisk helse hos EU, USA, England og

Fløte og bacon er sunn mat – Aftenposten

EU-kommisjonen foreslår at usunn mat tilført vitaminer eller mineraler kan Myndighetene i Norge, Sverige og Danmark er enige om kriteriene for et felles nordisk

EU/EØS-nytt – 25. mars 2015 – stortinget.no

Reklame for usunn mat rettet mot barn Gassavtaler – EU-landene fortsatt uenige om åpenhet Lykkeligst i Norden – og i EFTA EU-tiltak mot skatteomgåelse Ny samarbeidsavtale mellom EU og Grønland EU og Tyrkia …

EU/EØS-nytt – 25. mars 2015 – Forsiden – stortinget.no

Reklame for usunn mat rettet mot barn Gassavtaler – EU-landene fortsatt uenige om åpenhet Lykkeligst i Norden – og i EFTA EU-tiltak mot skatteomgåelse Ny samarbeidsavtale mellom EU og Grønland EU og Tyrkia …

Kognitiv terapi før slankeoperasjon hjelper ikke mot …

Pasienter og terapeuter rapporterte om store forbedringer etter behandlingen på 70- og 80-tallet, Norge og EU uenige om usunn mat. Referanse: Referanse: H. Gade,

Forbrukertilsynets veiledning om handelspraksis overfor

Det ble i 2012 foreslått av Helse- og omsorgsdepartementet å forby markedsføring av usunn mat og sak 21-99 (Esso Norge) og MR-sak 13/EU om audiovisuelle

[PDF]

Bør vi legge avgifter på usunne matvarer, og bør …

kommer inn på også kan ha betydning for vurderingen om å legge avgift på usunn mat, Hva er usunn mat og hvordan er avgiftssystemet på usunn mat i Norge i