NVE: Fortsatt mye snø og stor vannføring i fjellet

Fortsatt mye snø og stor vannføring i fjellet | NORGE24

Det er uvanlig mye snø i fjellet for årstiden, og NVE ber folk som ferdes i fjellet om å være oppmerksom på at vannføringen i bekker og elver kan være stor for årstiden.

Fortsatt mye snø og stor vannføring i fjellet – ge.no

VARSOM.NO: Det er uvanlig mye snø i fjellet for årstiden, og NVE ber folk som ferdes i fjellet om å være oppmerksom på at vannføringen i bekker og elver kan være stor …

NVE: Fortsatt mye snø og stor vannføring i fjellet

Det er uvanlig mye snø i fjellet for årstiden, og NVE ber folk som ferdes i fjellet om å være oppmerksom på at vannføringen i bekker og elver kan for årstiden være stor.

Situasjonsrapport – fortsatt mykje snø og stor vannføring

Det er uvanlig mye snø i fjellet for årstiden, og NVE ber folk som ferdes i fjellet om å være oppmerksom på at vannføringen i bekker og elver kan for årstiden være stor.

[PDF]

Vannet vårt 2006 Hydrologi i Norge – …

regn eller snø, og for hvor mye av normalt i store deler av Nord-Norge og i fjellet i Sør- 2. NVE VANNET VÅRT Vannføring

Det er fortsatt Sør-Norge, Finnmark og Nord-Troms …

selv der det er uvanlig mye snø, utvikling de siste ukene er det fortsatt fare for stor vårflom i løpet av (snø, grunnvann og vannføring)

[PDF]

Flommen i Nord-Norge juni 2011 – …

2.2 Vannføring var i områder der det fortsatt var mye snø igjen, i høyfjellet og i som også resulterte i en stor flom, var det mindre snø i fjellet enn

NVE advarer: 50-årsflom i Sør-Norge – TV2.no

NVE varsler nå stor flom, – Det er stor vannføring i vassdrag i Sør-Norge der det er snø i Det er fortsatt mye snø i fjellet, og allt vannet øker

NVE: Fortsatt lite sannsynlig med stor vårflom – ge.no

NVE: Fortsatt lite sannsynlig med stor Direktoratets snøkart viser at de gjenværende snømengdene i fjellet utgjør (snø, grunnvann og vannføring)

NVEs vårflomanalyse – utarbeidet 9.april – NVE

I store deler av Trøndelag og resten i år på grunn av spesielt mye snø i forhold til normalt. NVE oppfordrer derfor (snø, grunnvann og vannføring)