Ofte stilte spørsmål om kommunale avgifter

Ofte stilte spørsmål om kommunale avgifter – Karmøy …

Hvor ofte kommer fakturaen med kommunale avgifter? I Karmøy kommune blir det sendt ut faktura for kommunale avgifter 4 ganger i året. Når skal fakturaene betales? Fakturaen for 1. termin gjelder fra 1. januar til 31. mars og har forfall 20. februar. Fakturaen for 2. termin gjelder fra 1. april til 30. juni og har forfall 20. mai.

Ofte stilte spørsmål om kommunale avgifter og gebyr

Hjem Ofte stilte spørsmål Ofte stilte spørsmål om kommunale avgifter og gebyr Økonomiavdelingen sender ut fakturaer for ulike kommunale tjenester etter oppdrag fra enhetene i kommunen.

Ofte stilte spørsmål om kommunale gebyr | Stavanger …

Renovasjon – ofte stilte spørsmål Hva er fastdel renovasjon? Den faste (avfallsuavhengige) gebyrdelen er lik for alle abonnenter, uavhengig av beholderstørrelse og tjenesteomfang, og er på 951 kroner per år.

Ofte stilte spørsmål om boligen – Fredrikstad kommune

Kommunale avgifter sendes ut fire ganger i året: 1. termin er første halvår, den sendes ut i mars og har betalingsfrist 20. april. 2. termin er andre halvår, den sendes ut i august og har betalingsfrist 20. september. Ettersom de kommunale avgiftene sendes ut to ganger i året blir gebyrene også delt i to.

Ofte stilte spørsmål om kommunale avgifter – Aurskog

Kommunale avgifter sendes ut to ganger i året: 1. termin er første halvår, den sendes ut i februar og har betalingsfrist 1. mars. 2. termin er andre halvår, den sendes ut i september og har betalingsfrist 1. oktober.

Ofte stilte spørsmål om kommunale gebyr – Radøy …

Mange spørsmål går att når det gjeld kommunale avgifter. Her finn du svar på ein del av desse spørsmåla.

Kommunale avgifter og gebyrer — Karmøy kommune

Kommunale avgifter og gebyrer av Anders L. Eie — sist endret 05.02.2018 – 09:22 Her finner du oversikten over kommunale avgifter og gebyrer, sortert etter etat.

Ofte stilte spørsmål – eiendomsskatt | Elverum kommune

Faktorene som legges til grunn er ikke helt like, og tar blant annet hensyn til om det er en primær- eller sekundærbolig. Taksten min er tilsynelatende høy, er det noe som er feil? Elverum kommune har gjennomført en omtaksering av alle eiendommer i 2016, med virkning for skatteåret 2017.