Plan- og utviklingskomite 10.12.03

Plan- og utviklingskomite 10.12.03 – Sak 138/03

Rådmannens forslag til vedtak: Delegerte saker tas til orientering. OVERSIKT OVER VEDTATTE DELEGASJONSSAKER: BYGG-144/03 07.07.2003 HØGBERGET VEL – SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPONERING AV AREAL I …

Plan- og utviklingskomité – PDF – docplayer.me

Plan- og byggesakssjefen AER 031/03 LANDBRUKSSJEFEN ATV 012/03 Plan- og utviklingskomité AER 12.10.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa

Plan- og utviklingskomite 10.12.03 – Sak 143/03 – LEIV

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Med hjemmel i ”Lov om skogbruk og skogvern”, § 50 og Jordlovens § 9 gis det tillatelse til tilbygg på eksisterende hytte på Børøya, feste nr. 10 under gnr. 267 bnr.14 slik det er søkt om.

[PDF]

Prosjektplan for Røldal 2020 – Odda kommune

11.06.2014 Utviklingskomite Behandling: Forslag til plan og handlingsprogram legges fram for prosjektgruppa og innbyggerne i Røldal PL 12 Juni 2015

LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. Plan- og …

Plan- og utviklingskomité. TID: 10.12.2003 Kl. 14:00 STED Plan- og utviklingskomité AER 099/03 Plan- og utviklingskomité ARA 141/03 RÅDMANNENS

Plan- og bygningsetaten i Oslo (@planogbygning

3,019 Followers, 932 Following, 622 Posts – See Instagram photos and videos from Plan- og bygningsetaten i Oslo (@planogbygning)

Termlist – The Planning and Building Act – regjeringen.no

Termlist – The Planning and Building Act. Ordliste norsk-engelsk – plan- og bygningsloven

[PDF]

Regional plan for vannforvaltning i vannregion …

Utviklingskomite 03.12.2014 059/14 Odda kommunestyre 17.12.2014 101/14 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Hordaland og etter plan- og bygningsloven.

[PDF]

BUSTADPOLITISK PLAN FOR MIDSUND 2007 – 2011

Kommunen sin bustadpolitisk plan skal definere kommunen sine behov og utfordringar 15 Møre og Romsdal 244 978 2 827 12 021 3 208 23 319 10 443 13 237 60 906 50

Planning and Building Act (1985) – regjeringen.no

There is a new version: Planning and Building Act THE ZONING PLAN. Section 22. Definition. Section 23. Duty to prepare a zoning plan – relationship to master plans.