– Snusing er mer normalt enn å ikke snuse

Snusing er mer normalt enn å ikke snuse – Trønder-Avisa

Antallet snusende ungjenter har økt med mer enn 50 prosent på få år. Det bekymrer rådgiver i Helse Nord-Trøndelag, Ingrid Hallan.

Er det farligere å snuse når man er 14 enn når man er 18?

Du lurer på om det er farligere å snuse for en som er fjorten enn for en som har fylt atten år. Snus er skadelig uansett alder. Både verdens helseorganisasjon (WHO) og EU har klassifisert snus som kreftfremkallende. Snusing over tid kan også føre til forandringer i munnen og i tannkjøttet.

Fakta om snus | Ung.no

Det er mye mer helseskadelig å røyke enn å snuse. Røyk er det mest helseskadelige produktet som selges lovlig og minst annenhver røyker dør av røykingen sin. Når man setter fyr på tobakk dannes mange giftstoffer som trekkes langt ned i lungene, blant annet karbonmonoksid som stjeler plassen til oksygen i blodet.

– Ikke glamorøst å snuse – VG

 ·

Selv om forskning viser at røyking er 90 prosent farligere snus, er det ikke risikofritt å snuse: Snusing kan føre til kreft i spiserøret, blodtrykksøkning og lokale skader i munnen. Å snuse under graviditeten kan medføre skader hos barnet. Snusbruk var klart mest utbredt i Trøndelagsfylkene, Nordland og Hedmark i perioden 2008-2010.

Hvordan slutte å snuse? – Lommelegen

Hva man foretrekker er individuelt, og mye tyder på at bråslutt ikke nødvendigvis er en ulempe, men det er lurt å tenke over hva man skal erstatte snusen med. Noen går over fra løssnus til porsjonssnus, mens andre erstatter snusen med for eksempel pastiller.

Røyk, snus og kreft – Kreftforeningen

Ikke begynn å røyke eller snuse. Det finnes en rekke farlige stoffer i tobakksrøyk, blant annet tjære, som inneholder størstedelen av de kreftfremkallende stoffene. Samtidig inneholder sigaretter og snus også nikotin, som er sterkt avhengighetsskapende.

Hvorfor velger folk å snuse? – PDF – docplayer.me

Det er ikke en riktig grunn for å begynne å snuse, men sett på en annen side er det bedre om elever ved ungdomsskole og videregående skole føler seg til hørlige enn å føle seg utestengt. Likevel finnes det også ungdommer som skuler at de snuser for både foreldre, venner, kjæreste og omverden deres.

Hvordan klarte DU å slutte med snus/røyk? – Helse

Mye tyder feks på at snus er mindre skadelig enn røyk, men hva er egentlig mer skadelig enn å røyke fast hver dag? For min del var en tom snusboks, tomt liv. Å slappe av på sofaen uten en snus, var ikke avslapping. Et liv uten snus var altså utenkelig, og derfor virket det også ekstremt kjedelig å ikke skulle snuse mer.

Snus er langt mindre farlig enn antatt – forskning.no

– Tilsiget av kunnskap har vært mer egnet til å bygge ned risikoen av snusbruk enn opp, legger han til. I en rapport om snus fra 1989 advarte de norske forskerne mot kreft, hjerte-karsykdommer, omfattende dobbeltbruk og at snus var inngangsport til røyking.

Forskere: Snus har positiv effekt på folkehelsen – VG

 ·

– Hos mange tobakksmotstandere kan det virke som kampen mot tobakken er viktigere enn kampen mot tobakksrelaterte sykdommer. Målsetningen må være å bekjempe dødelighet, og der kan snus spille en viktig rolle. Bekymret. Knut-Inge Klepp, divisjonsdirektør for folkehelse i Helsedirektoratet, er ikke like positiv til snus.