Søknad om fritak i fag

[PDF]

Søknad om fritak fra fag – vfk.no

Søknad om fritak fra fag 2 av 2 Skjema/mal Studieforberedende utdanningsprogram og påbygging til generell studiekompetanse Fag og fagkode Tidligere skoleår: Karakter:

Reglene for fritak fra fag og vurdering | Ung.no

Hvem har rett til fritak? Elever med individuell opplæringsplan kan ha rett til fritak.; Har du tidligere bestått et bestemt- eller likeverdig fag, kan du søke om fritak …

Søknad om fritak av fag – Sandvika videregående skole

Søknad om fritak av fag. Publisert: 11.09.2014 / Sist endret: 30.05.2017 Søknad om fritak i fag som tidligere er bestått. Hvis du tidligere har bestått et bestemt fag eller et likeverdig fag, kan du søke om å få fritak for det aktuelle faget.

Fritak fra opplæring – udir.no

Læreplanverket og fag Grunnleggende ferdigheter Klasseledelse Skolemiljø Rektor kan innvilge søknad om fritak fra opplæring i kroppsøving.

Fag-for-fag fritak – @BI

Veiledning . For veiledning i anledning fag-for-fag-fritak kan du ta kontakt med din studieveileder. Gjelder det søknad om fritak på bakgrunn av ikke-formell kompetanse / realkompetanse, send en e-post til: [email protected]

Godskriving og fritak – Høgskulen på Vestlandet

Søknad om godskriving av emne kan først bli Utdanning som kan gi grunnlag for fritak, må bestå av relevante fag som tilsvarer de fag som tilbys i

[PDF]

SØKNAD OM INNPASSING/FRITAK FOR EMNE – …

SØKNAD OM INNPASSING/FRITAK FOR EMNE PERSONALIA Etternavn, fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Fakultetet skal godskrive beståtte emner, fag,

[PDF]

Søknad om fritak – kuben.vgs.no

Søknad om fritak for fag/ fritak for vurdering i fag Jeg søker om fritak for følgende fag/ fritak for vurdering i følgende fag: Begrunnelse for søknad:

Godskriving av fag – Fakultet for lærerutdanning og

Søknad om godskriving hvis du får innvilget fritak komplette fag og faggrupper. Søknader om godskriving og

Godskriving av fag (fritak)| Eksamen | HiOA – Student

Godskriving av fag (fritak) Du er ikke garantert å få innvilget fritak. Søknad om godskriving av emner og fag kan ikke gjøres før du har fått bekreftet