Sola DPS Ambulant team

Sola DPS Ambulant team – Helse Stavanger

Sola AAT tilbyr hjelp i en tidsavgrenset periode til mennesker i vanskelig livssituasjon og psykisk krise Sola AAT Sola AAT er et lavterskeltilbud til mennesker over 18 år, bosatt i Sola kommune og bydelene Hinna/Hillevåg i Stavanger kommune.

Sandnes DPS Ambulant akutt team – Helse Stavanger

Ambulant akutt team tilbyr hjelp til mennesker i en vanskelig situasjon eller akutt krise. Beboere i Sandnes kommune kan kontakte oss direkte på telefonen eller vi kan tilby hjemmebesøk. Dette kan dreie seg om angst, depresjon, søvnløshet, forvirring/psykose og selvmordstanker. Vi har ingen øyeblikkelig hjelp funksjon.

Ambulant akutt team – praksisnytt.blogspot.com

BUPA: Det finnes også et akutt ambulant team for ungdom (13-18 år) for innbyggere i Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes (Sandnes fra 2017) Jæren DPS gir et tilsvarende tilbud til Gjesdal, Klepp, Time og Hå.

Sola DPS – PKO-arkivet – Google Sites

 ·

gruppetilbud (SOLA DPS /PKO kontakt må holde informasjonen oppdatert) ambulant team (rutiner for å opprette kontakt, telefonummer og navn på kontaktpersoner?)

DPS Volda ambulant seksjon – Helse Møre og Romsdal

I tillegg er det noko parkeringsareal mellom DPS-et og hovudbygget. Det er kostnadsfritt å parkere ved sjukehuset. HC-parkering ved hovudinngangen, akuttmottaket, DPS og BUP.

[PDF]

AMBULANT AKUTTEAM SILSAND – unn.no

• Ambulant akutteam håndterer ikke medikamenter. • Vi kan tilby samtaler på eller utenfor kontoret, også i hjemmet i løpet av 24 timer etter første henvendelse.

Ambulant akutteam ved Øyane DPS – Helse Bergen

Ambulant akutteam ved Øyane DPS Ambulant Akutteam (AAT) tilbyr sine tenester til den vaksne befolkninga i Øyane DPS sitt opptaksområde; kommunane Fjell, Sund, Øygarden og …

Nordfjord psykiatrisenter – Helse Førde

Ambulant team. Dersom du treng akutt hjelp har vi eit ambulant team. Den som treng hjelp, pårørande eller tilsette i hjelpeapparatet, kan ta kontakt med teamet for rask vurdering. Telefonnummer til vakttelefon er: 41530370. Der vil du og ein terapeut saman kartlegge dine behov og korleis vi best kan hjelpe deg vidare.

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Øyane DPS …

Prosedyre for akutt ambulant team (AAT) ved Øyane DPS, gyldig frå 9. juli 2012; Suicid/alvorlig suicidalforsøk/plutselig død, gyldig frå 10. august 2011;

DPS Sjøholt – Helse Møre og Romsdal

DPS Sjøholt ambulant og døgnseksjon ligg fritt til på Haukås, 2,5 km frå Sjøholt i retning mot Stordal. Skiltet: ”Psyk. senter” syner veg opp til senteret, forbi to eldre trebygningar. Hovudinngangen ligg midt på bygget, på austsida.