Sør-Varanger kommune : Regelverk

Forsiden – Sør-Varanger kommune

Lørdag 4. august ble en bauta avduket i Sør-Varanger kommune. Bauten er en gave fra Tekna og ble høytidelig avduket av ordfører og Gerd Nilsen fra Tekna.

Ungdomsrådet · Tjenester A-Å · Gebyrer! Hva Koster Det · Omstilling Og Økonomi
[PDF]

SØR-VARANGER KOMMUNE

Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for Helsedirektoratet har i sitt regelverk for tilskuddsordning kapittel 0761

Sydvaranger Gruveområde i Sør- Varanger kommune

Sydvarangers gruveområde er regulert etter Sør-Varanger kommunes arealplan, og avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. Forekomsten består av kvartsbåndet jernmalm (taconitt), ca 30-35% Fe.

Sør-Varanger – Wikipedia

Sør-Varanger kommune Mátta-Várjjaga gielda Etelä-Varengin komuuni; Municipality

Country: Norway

SØR-VARANGER KOMMUNE – PDF – docplayer.me

Sør-Varanger kommune gjennomførte sist eiendomsskattetaksering i år 2003 Bruk av formuesgrunnlag er et helt nytt regelverk som trer i kraft fra og med år

Alkoholpolitiske retningslinjer – PDF

SØR-VARANGER KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Forord Kommunen er gjennom Lov om omsetning av alkoholholdige drikk m.v (alkoholloven) pålagt å ha en alkoholpolitisk handlingsplan.

Sør-Varanger kommune – Jobbmuligheter og ledige …

Snarest Sør-Varanger Lege med særlig ansvar for eldreomsorg Om stillingenI forbindelse med de nedringer samhandlingsreformen medførte for organisering av de kommunale tjenester opprettet Sør-Varanger kommune i 2015 en fast 50 % stilling som lege med særlig ansvar for eldreomsorg.

Bostøtte – Sør-Varanger kommune

Søknadsskjema finner du på Husbankens nettsider eller du kan hente det på Sør-Varanger kommune. Regelverk: Lov om bustøtte Forskrift om bustøtte

Tiltak som ikke krever søknad – Sør-Varanger kommune

Blankett og kart sendes til [email protected] eller Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes. Tilbygg inntil 15 m 2. Du kan oppføre tilbygg på 15 m 2 med avstand minimum 4,0 m fra nabogrensen. Det forutsettes at: Tilbygget ikke inneholder beboelsesrom som kjøkken, stue, oppholdsrom, soverom eller våtrom eller brukes til …

Sør-Varanger kommune | Flickr

Explore Sør-Varanger kommune’s 248 photos on Flickr!