SpareBank 1-krise rammer LO

SpareBank 1-krise rammer LO | FriFagbevegelse.no

Ved årsskiftet 1999/2000 ble Vår bank og forsikring solgt til SpareBank 1 Gruppen. LO og forbundene innkasserte den gangen vel to milliarder kroner. Knapt halvparten av dette er siden reinvestert i aksjer og ansvarlige lån til SpareBank 1 Gruppen.

BANK/FINANS , ARBEIDSKONFLIKT – Finansstreiken rammer

Når 1.200 LO-medlemmer streiker fra torsdag morgen, rammes bankalliansen Sparebank 1 hardest. 10 av deres 14 banker er berørt i ulik grad, og det går mest ut over forsikringstjenestene, opplyser kommunikasjonsdirektør Kristin Vetleseter. 300 av bankens medarbeidere er tatt ut i streik fra torsdag morgen.

LOfavør MasterCard – SpareBank 1

SpareBank 1 Kredittkort (Kortutsteder) er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles med grunnlag i avtaleforholdet med kortholder. Kortutsteder vil behandle (innhente, bruke og/eller utlevere) personopplysninger om kortholder innenfor rammer som er gitt i personopplysningsloven.

Finansstreiken rammer forsikringskunder hardest | ABC …

Finansstreiken rammer forsikringskunder Bankalliansen Sparebank 1 rammes hardest når 1.200 LO-medlemmer i bankene streiker fra Foruten Sparebank 1,

Finansstreiken rammer forsikringskunder hardest – rb.no

Finansstreiken rammer forsikringskunder Når 1.200 LO-medlemmer streiker fra torsdag morgen, rammes bankalliansen Sparebank 1 hardest. 10 av deres 14

Slik rammer finansstreiken – agderposten.no

 ·

Slik rammer finansstreiken Når 1.200 LO-medlemmer streiker fra torsdag morgen, rammes bankalliansen Sparebank 1 hardest. 10 av deres 14 banker er berørt i

Styring og kontroll av likviditetsrisikoen i bank. Dag

Styring og kontroll av likviditetsrisikoen i bank Dag Olav Uddu Finanssjef SpareBank 1 LO 25% 20% 20% 20% 15% 0% BNbank Sparebank 1 rammer for

Fritidsulykkesforsikring – LOfavør

Forsikringen er en del av medlemskapet til flere LO-forbund. som rammer forsikrede i forsikringstiden. Vi har valgt SpareBank 1 som samarbeidspartner innen

[PDF]

Samleforsikring for LO-forbund og tillitsvalgte

LO-forbund og tillitsvalgte Gyldig fra 27.12.2012 Forsikringen gjelder for faglig virksomhet for LO og alle forbund tilsluttet LO samt deres lokale organisasjonsledd. …

Bankstreiken rammer Telemark – NRK Telemark – Lokale

I Telemark er det Sparebank 1 Telemark og Vardia Forsikring AS sin avdeling i Porsgrunn som blir rammet av bankstreiken. LO og Finans Norge kom ikke til enighet i …